Huawei logo

V červnu 2021 byla založena společnost Huawei Digital Power Technologies Co., Ltd. s cílem rozvíjet podnikání v oblasti energetické digitalizace a urychlit její růst. Jedinečná hodnota společnosti Huawei spočívá v jejích dlouhodobých investicích do výzkumu a vývoje v oblasti digitálních technologií a technologií výkonové elektroniky. Oblasti podnikání firmy Huawei zahrnují Smart PV, Data Center Facility, Site Power Facility, mPower, Embedded Power a Integrated Smart Energy. Provozuje 12 center pro výzkum a rozvoj v Číně, Evropě, Asii a Tichomoří a vlastní více než 1 600 patentů (do konce roku 2021). S přibližně 6 000 zaměstnanci, z nichž 60 % z nich se zaměřuje na výzkum a vývoj, Huawei Digital Power poskytuje své služby třetině světové populace ve více než 170 zemích světa.

Rezidenční střídače
KOMERČNÍ STŘÍDAČE
BATERIOVÉ SYSTÉMY
MEA
EUROPE