Společnost nanosun je mezi 250 ti nejrychleji rostoucími společnostmi v celé Evropě. Děkujeme!

Nanosun | Solární střídače | Solární panely

Nanosun je mezi 250 ti nejrychleji rostoucími společnostmi v celé Evropě. Děkujeme!

Drazí partneři a přátelé. Hlavně díky Božímu požehnání, perfektní spolupráci s vámi a společnému úsilí o rozvoj a rozšíření technologií respektujících přírodu, se naše společnost postavená na základních křesťanských hodnotách velmi rychle rozvíjí. A to tak, že se nejnověji umístila na jednom z předních míst v žebříčku Financial Times nejrychleji rostoucích evropských společností FT 1000.

⁣231. místo z TOP celoevropské tisícovky! To je obrovský úspěch, za který vděčíme našim zákazníkům a partnerům, tvrdé práci našeho týmu, ale hlavně chvála našemu Pánu Ježíši Kristu za úspěch, kterého jsme dosáhli!

V naší specializaci, tedy v odvětví fotovoltaiky, jsme dokonce celkově na 11. příčce. Ve střední Evropě pak nanosun obsadil 4.místo. A doma v ČR jsme v PV oboru první. Vás, našich klientů, totiž stále díky Bohu přibývá.

Je to pro nás velkým závazkem. Víme, že za každým naším úspěchem stojíte i vy, naši partneři a zákazníci. Náš tým se snaží nejen bezchybně plnit závazky, ale poskytovat vám i benefit velmi přátelského a vstřícného prostředí.

Stále je co vylepšovat. I proto se s vámi i nadále chceme osobně setkávat na řadě veletrhů i obchodních setkání.

Připravujeme také spoustu novinek, nových služeb a rozšíření nabídky o nejnovější TOP solární technologie. Všechny vám budeme představovat na našich webových stránkách, v newsletterech, i na sociálních sítích.

Ještě jednou za vaši přízeň velmi děkujeme. Přejeme si, aby naše společné kroky mířily do klidnější doby, a my se i nadále mohli podílet na rozvoji technologií, které chrání přírodu a pomáhají zachovat zdravé

životní prostředí pro další generace. Kéž Bůh požehná vám, vašim rodinám a firmám ve jménu Ježíše Krista.