Wallbox - слънчеви панели и инвертори

Wallbox, основана през 2015 г. от Енрик Асунсион в Испания, е високотехнологична компания, която разработва и произвежда устройства за зареждане на електрически превозни средства. Целта им е да премахнат използването на изкопаеми горива по света. Основна предпоставка за изграждането на свят, изцяло захранван с възобновяема енергия, е преходът към електрически транспорт. Като разработва най-съвременни решения за зареждане на електрически превозни средства за домове, предприятия и градове, компанията предлага по-ефективни и устойчиви начини за използване и споделяне на енергия.

Зарядни устройства за електрически превозни средства
Принадлежности
MEA
EUROPE